tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 1.1.2019

Rekisterinpitäjä

Nimi

Asennuspalvelu.pro

Sähköpostiosoite

[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi 

Miikka Toivonen

Sähköposti

[email protected]

Rekisterin nimi

Asennuspalvelu.pro:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asennuspalvelu.pro kerää henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin, asiakaspalvelun ja tuotannon käyttöön ja takuuasioiden ja reklamaatioiden käsittelyä varten. Tietoja voidaan kerätä seuraavilla keinoilla:

 • asiakkailta itseltään (ml. sähköiset kanavat)
 • viranomaisten ja yritysten rekistereistä, joista lain mukaan saa luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin

Rekisterin tietosisältö

Asennuspalvelu.pro:n asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • palveluihimme  ja tuotteisiimme ja niiden toimittamiseen liittyviä tietoja
  • tarjoukset
  • sopimukset,
  • laskut
  • kirjeenvaihto (ml. sähköiset kanavat) asiakkaan ja Asennuspalvelu.pro:n välillä
  • asiakkaan ja Asennuspalvelu.pro:n välisen suullisen yhteydenpidon muistiinpanot tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä asioista
 • asiakkaan remontoitavaan kohteeseen liittyvät tiedot
  • osoite
  • kohteen isännöintiin ja tekniseen ylläpitoon liittyvät yhteystiedot
  • kohteen tekniset tiedot ja dokumentit
  • kohteeseen liittyvät suunnitelmat
 • Suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen ja suostumus referenssinä toimimiseen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asennuspalvelu.pro:n säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 • Rekisteröidyt henkilöt
 • Asennuspalvelu.pro:n sähköiset Internet-kanavat (kotisivu, sosiaalisen median sivut)
 • Rakentamisen ja remontoinnin urakkatarjouspyyntöihin liittyvät palvelut
 • Maistraatin kiinteistötietopalvelu

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Asennuspalvelu.pro luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti vain toimittamiinsa palveluihin ja tuotteisiin liittyen yhteistyökumppaneille, aliurakoitsijoille tai tavarantoimittajille.

Edellä kerrotun lisäksi Asennuspalvelu.pro voi luovuttaa asiakkaiden tietoja referenssitarkoituksiin asiakkaan suostumuksella.

Asennuspalvelu.pro ei luovuta säännönmukaisesti henkilötietoja myynti- tai markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Asennuspalvelu.pro voi yksittäistapauksissa välittää asiakkaan yhteystiedot yhteistyökumppanilleen myynti- ja markkinointitarkoituksiin asiakkaan suostumuksen perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asennuspalvelu.pro:n käytössä on useita pilvipalveluihin perustuvia tietojärjestelmiä. Osa näiden järjestelmien tallennusjärjestelmistä sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Asennuspalvelu.pro käyttää vain sellaisten yhdysvaltalaisten yritysten palveluita, jotka ovat sertifioituneet Euroopan ja Yhdysvaltain väliseen, tietojen siirtämistä koskevan Privacy Shield -viitekehyksen noudattajiksi tai jotka säilyttävät eurooppalaisten asiakkaidensa dataa Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Asennuspalvelu.pro käsittelee asiakasrekisteriinsä tallennettuja tietoja manuaalisesti mahdollisimman vähän. Ne manuaaliset tietoaineistot, jotka sisältävät henkilötietoja, säilytetään lukitussa tilassa aina silloin, kun niitä ei käytetä. Ne manuaaliset asiakirjat, joiden säännöllinen käyttö loppuu, mutta joita täytyy säilyttää jonkin voimassa olevan normin perusteella (esimerkiksi yrityskirjanpitoon liittyvä aineisto) pyritään siirtämään digitaaliseen muotoon ja sen jälkeen tuhoamaan. Mikäli edellä mainittu toimintatapa ei sovellu, Asennuspalvelu.pro pyrkii siirtää manuaaliset aineistot pitkäaikaissäilytykseen sellaiselle palveluntarjoajalle, jolla on kokemusta henkilötietojen turvallisesta säilyttämisestä manuaalisessa muodossa (esimerkiksi tilitoimisto). Asennuspalvelu.pro tuhoaa sellaiset manuaaliset tietoaineistot, joita ei enää tarvita.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asennuspalvelu.pro suojaa tässä rekisteriselosteessa mainittuja henkilötietoja mm. seuraavilla tavoilla:

 • pääsy rekisteriin estetään yrityksen sisällä muilta kuin tietoja työssään tarvitsevilta henkilöiltä
 • oikeudeton pääsy rekisterin tietoihin yrityksen ulkopuolisilta henkilöiltä estetään teknisten tietoturvallisuusratkaisujen avulla
 • tietoja tallentavien yritysten toimintaa tarkkaillaan ja auditoidaan, jotta voidaan varmistua siitä, että ne noudattavat kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetuilla henkilöillä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus perua häntä itseään koskevia tietojen käsitteleminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Peruutuksen voi lähettää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Asennuspalvelu.pro:n sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä on myös linkki kieltolomakkeelle, jolla voi estää suoramarkkinoinnin sähköpostitse.

Rekisteröity voi perua suostumuksensa henkilötietojensa antamiseen referenssitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle